Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam