Thông tin Học liệu
Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
0 lượt học Môn: Âm nhạc Khối: Lớp 6
Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
Giáo viên: Lò Văn Sơn